• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Teknikleri

NLP Teknikleri
NLP Eğitimi

"Neuro (sinir) dediğimiz anda 5 duyumuz akla gelmektedir Görme, işitme, dokunma, koklama ve tatma duyularımız yardımıyla, dünyayı beynimizde temsil ediyoruz. Eğer bu temsili en mükemmel bir şekilde yapabilirsek, kaliteli bir hayata sahip olabiliriz. 


Linguistic (dil) dediğimizde ise, iki şey aklımıza gelmektedir. Birincisi, iletişimde küllendiğimiz dil, diğeri ise kendimizle konuşurken kullandığımız dil. 


Her şeyden önemlisi kendimizle nasıl konuştuğumuzdur. İçimizde bir şeyler değişmeden dışımızda asla hiçbir şey değişmez. Sorduğumuz soruları değiştirsek bile hayatımızda büyük bir değişim meydana gelebilir.


Zihin ve beden arasında sağlıklı, dengeli bir ilişkinin kurulabilmesi için bizim de isimize yarayan, bizim isteklerimizi destekleyen değerlere ve inançlara ihtiyacımız var. 


Çalışmalar sırasında katılımcılar çeşitli uygulamalar yaparak bu yaklaşımları nasıl kullanabileceklerini deneyimlerler. Öncelikli olarak kişilerin kendi sağlıkları konusunda kendi katkılarını fark etmeleri, kendilerine sağlıklı olmak için hedef belirlemeleri bu uygulamaların başında yer almaktadır.


Kişilerin beklentileri motive olmalarında son derece etkilidir. Bu beklentilerin karşılanma düzeyi, kişiyi isinden memnun ya da mutsuz kılabilir ki, bu da organizasyonun hedeflerine ulaşması konusunda belirleyici rol oynar.


Olumsuz davranışların cezalandırılması değil olumlu davranışların ödüllendirilmesi öncelikle tercih edilmesi gereken yaklaşımdır. Çünkü ancak bu şekilde olumlu davranışlar pekiştirilmiş olmaktadır. 


Olumlu davranışların pekiştirilmesinde çalışana sunulan ödülün çeşidi ve özelliği de önemlidir, çünkü ödülün motive edici olması kişiye bir anlam ifade etmesine bağlıdır. 


Ödüller maddi veya manevi olabilir. Maddi ödüller; ücret dişi yapılan ödemeler (prim), hediyeler, ücret artısı, izin, tatil imkânları, manevi ödüller; sözlü takdir, yetki çoğalması, terfi ve sosyal kolaylıklardır.


NLP TEKNİKLERİ ve Faydaları


NLP teknikleri kurucuları, bireylerin dünyayı ne şekilde algılayıp bunun sonucunda davranış biçimleri ve dil aracılığıyla bu algıyı dışarıya nasıl yansıttıkları üzerine araştırma yapmışlardır.NLP teknikleri temelini atan ve geliştiren NLP kurucuları Richard Bandler ve John Grinder, 1972 yılında başladıkları araştırmalarında, çalışma alanlarında üstün başarılar gösteren şahsiyetlerin bu başarılara ulaşırken hangi zihinsel süreçlerden geçtiklerini, hislerini ve düşünce tarzlarını, kullandıkları teknikleri incelemişler ve onları modelleyerek, diğer insanlarından başarı olabilmeleri için NLP teknikleri adını verdiğimiz tekniklerin temelini atmışlar.


NLP, kişisel mükemmelliğin sanatı ve bilimidir. NLP, her birey kendine özgüdür varsayımıyla hareket ederek, öznel deneyimlerin yapısıyla ilgilenir. NLP teknikleri aracılığıyla insanlara nasıl başarılı olabileceklerini, kaliteli bir yaşama ulaşmayı, duyguları kontrol etmeyi, etkili iletişim kurmayı,denge ve huzur içinde yaşamanın, özgüven ve motivasyon sağlamanın, birtakım korku ve endişelerden kurtulmanın yollarını gösterir.


Nlp yöntemiyle dinlenmek öğrenmek birçok kişi stres ve anksiyete durumları azaltmak için fayda sağlayabilir. Nlp insanların nasıl zihninin nasıl çalıştığını ve nasıl insanlar farklı iletişim anlamanıza yardımcı olur. Zihinsel egzersizleri de olumlu “Tetikleyiciler” olumlu tutum ve bunlar, görselleştirme egzersizleri, birlikte uygulanması için genellikle sporcular tarafından rekabet performansı artırmak için kullanılan sağlayabilir.


Nlp, kişilerin çevreleri duyular aracılığıyla tecrübe ve sırayla bu bilgileri bilinçli ve bilinçdışı bilişsel süreçler haline çevirmek, teori dayanır. Özgüven bir açığı, bir bireyin başarı engel olabilir. NLP, eski ve etkisiz zihinsel kalıpları kırmak ve yeni, güçlendirici, olanları kurmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.


NLP EĞİTİMİ VE META MODEL DİL KALIPLARI


NLP Eğitimi ile öğreneceğiniz NLP teknikleri içinde önemli bir yeri olan Meta model dil kalıpları, spesifik bir dizi sorular kullanmanızı ve bunlar sayesinde bir kişi veya kurumun mevcut gerçeklik anlayışından yeni bir anlam çıkarmanızı sağlayan  dil kalıplarıdır. Kısacası, karşımızdaki kişinin dünya modelini veya haritasını keşfetmenizi veya genişletmenizi sağlar.

META MODEL DİL KALIPLARI İLKELERİ


    İnsanlar aynı sözcükleri farklı anlamlarda kulanır, çünkü deneyimleri farklıdır.

    Dil kendi başına bir deneyim veya gerçeklik olmayıp, sadece deneyimlediğimiz gerçekliğin temsilidir.

    Davranışlarımıza yol göstermesi için dünya haritası veya modeli oluştururuz.

    Deneyimlerimizi kendimize ve başkalarına anlatırken bu harita veya modelleri kullanırız.

    Bütün insan davranışları, bireyin dünya harita veya modeli ile yaratılan seçenekler bağlamında mantıklıdır.


Birisi bize anlamlı gelmeyen bir şey söylediği zaman kendi içsel haritalarımızda o deneyimin farklı bir temsili bulunduğunu artık biliyoruz.


Dünya modelimizi, duygularımız aracılığıyla aldığımız girdileri genelleyerek, silerek ve çarpıtarak oluşturur ve değiştiririz.

GENELLEME


Bireyin modeline ait öğe veya parçaların başlangıçtaki deneyimden ayrılıp, deneyimin sadece bir örnek oluşturduğu bütün bir kategoriyi temsil etmesi işlemidir.

SİLME


Seçici bir tutumla deneyimin bazı boyutlarına önem verip, geri kalanına önem vermeme veya geri kalanını hariç tutma işlemidir.


Örnek:                                                                                        


Rahatsızım                                                                  Ne hakkında?


Beni dinlemiyorlar                                                       Kim dinlemiyor?

BOZMA


Duyusal verilerle ilgili deneyimlerde değişiklik yapmamızı sağlayan işlemdir.


Örnek:                                                                                 


Benden hoşlanmadın                                               Nerden biliyorsun?


Beni üzüyorsun                                                         Üzmediğim zamanlar yok mu?


NLP teknikleri, çok zengin ve her problemin çözümüne karşı farklı teknikleri içinde barındıran bir sistemdir. Meta model dil kalıpları bununla sınırlı değildir. Burada meta model dil kalıpları konusuna kısaca değindik.


NLP teknikleri Meta Model dil kalıpları konusunu NLP eğitimi kurslarına katılarak daha kapsamlı ve uygulamalı olarak öğrenebilirsiniz.


MİLTON MODEL DİL KALIPLARI


NLP teknikleri dil kalıpları modeli içinde Milton model dil kalıpları da önemli bir yere sahiptir. Milton model dil kalıpları tekniği NLP Practitioner eğitimi içinde kapsamlı bir şekilde verilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere dünyanın en iyi hipnoterapistleri arasında gösterilen Milton Erickson’un modellenmesiyle oluşturulmuş bir dil kalıbı modelidir.Şimdi kısaca açıklamaya çalışalım.

GİZLİ EMİRLER


Bunlar, daha geniş bir cümle yapısı içinde yer alan emir veya yönlendirme kalıplarıdır.


Örnek:


Rahatlamaya başlayabilirsin. Kısa bir süre sonra kendini daha iyi hissedeceksin.

NEGATİF EMİRLER


Genellikle olumsuz bir şekilde emir vermek, olumlu talimata karşılık verilmesini sağlar. Örneğin karşınızdaki kişiye ‘’pembe filleri düşünme’’ dediğinizde kişinin zihninde hemen pembe filler canlanmaya başlayacaktır.  Aşağıdaki örnek cümlelerde karşılık verilecek olumlu kısımların altı çizilmiştir.


Örnek:


‘’Her şeyi anlamaya çalışma.’’


‘’Bana anlatmak istediğinden daha fazla şey anlatma.’’

GİZLİ SORULAR


Soruları daha geniş bir cümle yapısının içine gizlemektir.


Örnek:


‘’Bunun nasıl üstesinden geldiğini merak ediyorum.’’


‘’Açılış saatlerinizin ne olduğunu merak ediyorum.’’


Nlp teknikleri etkili bizim belirli içerik uygun en iyi iletişim tarzı bulmak için merak ve deney kavramını kullanmak bize öğretir. Nlp kapsamlı öğrenmek ve bunu bir uzman olmak için eğitim ay geçmesi var.


Nlp teknikleri olan milton model dil kalıpları burada sadece üç başlık altında kısaca açıklanmıştır.NLP teknikleri içinde etkili bir dil kalıbı olan Milton model dil kalıpları daha fazla başlık altında incelenmektedir ve daha kapsamlı olarak NLP eğitimlerinde verilmektedir.


KALİBRASYON TEKNİĞİ


NLP teknikleri, kalibrasyon (gözlemleme) ile şunu kasteder. Kalibrasyon,bireyin iç tepkilerini, gözlemlenebilir bedensel ipuçlarıyla eşleştirerek, süre giden bir etkileşim içerisinde okuma işlemidir.


İnsanların hareket ve davranışlarında her an küçük değişiklikler olur. Bu değişiklikleri fark edebilmek için kişinin yeterli duyusal keskinliğe sahip olması gerekir.


İş ve özel yaşamınızda, sizinle birlikte bir başka kişiyi de içeren her türlü duruma karşılık olarak davranışınızı ayarlayabilmeniz için duyusal keskinlik gereklidir.


Bir insanı kalibre edebilmenizin, sözel olmayan düzeyde dokuz ana göstergesi şunlardır:


    Cilt rengi

    Nefes alış bölgesi

    Nefes hızı

    Nefes duraklamaları

    Kas gerginliği

    Alt dudak büyüklüğü

    Gözbebeği büyümesi


Nlp, 1970’lerde geliştirilen ve Neuro Linguistic Programming bilimi için kullanılan bir kısaltmadır. Nlp, sihirli bir çare değil, ama seçimleri ve muamele ve alışılagelmiş düşünce ve duyguları daha önce farkında değildi dönüşüm seçenekleri oluşturmak yardımcı olabilir. Nlp, başkalarının almak istediğinizi ve ne olsun ister başarı öğrenmek için kullanabilirsiniz.


Nlp practitioner eğitimi olan insanların kendi sorunları ile başa çıkmak için yeni beceriler geliştirmek için harika bir yoldur ve kendi hayatına birçok yönden de uygulayabilirsiniz. Genellikle, bir sosyal fobi var ya da kendine güven kazanmak öğrenmek can’t insanlar başarılı olmak zor.   Ne zaman duyguları kendi zirvesinde, o duyguyu bir jest ya da görüntüyü çapaladınız, hangi bir uyarıcı tetikler ve duygusal durumu bağlamak için kullanılan özel Nlp teknikleri vardır.


ÇAPA ATMA TEKNİĞİ


NLP teknikleri biliminin bize sunduğu bir önemli teknik de çapa atma tekniğidir. Öncelikle çapanın ne anlama geldiğini kısa açıklarsak daha iyi olur. Hepimizin geçmiş deneyimlerinden kalan bazı hatıraları vardır. Bu hatıraları bazı tetikleyicilerle şuan yaşıyormuş gibi hissederiz. Örneğin; lise yıllarında çok sık dinlediğiniz bir şarkıyı şu anda duyduğunuzda, zihniniz sizi hemen o yıllara götürür ve o anı tekrar yaşıyormuş gibi olursunuz.


Çapalar sadece sesler değildir.Çapalar; ses,koku,tat ve görüntü de olabilir. Bunlar bize herhangi bir duygusal çağrışımı hatırlatan tetikleyiciler olabilir.


NLP teknikleri ile Çapa atma içsel bir tepkiyi dışsal bir tetikleme ile ilişkilendirme işlemidir. Bu sayede tetikleme mekanizması yeniden harekete geçirilerek tepkiye hızlı ve dolaylı bir şekilde erişilebilir.


NLP teknikleri ile çapalar doğal bir şekilde oluşturulabilir veya kasten kurgulanabilir. Bütün temsil sistemlerinde oluşturulabileceği gibi hem olumlu hem de olumsuz içsel durumları kontrol altına alma görevi görürler. Bu bilgi, beş duyu organları; görme, ses, koku, tat, dokunma ve duygu toplanır.


Çapa, vücudun beş duyu organı ile algıladıkları, bir örnek olan müzik veya en sevdiğiniz yemek kokan belirli bir tür işitme olabilir. Nasıl ele alınması tercih isteyin. İlk olarak, yapısını modelleme nlp tanıtılacak ve dil aklını eylemleri ve daha sonra karşılaştığınız sonuçları nasıl etkiler öğrenin. Hiç kimse mükemmel değildir ve birinin kötü alışkanlıklarını taklit istemiyorum, ama daha kolay yapabilirsiniz. Sonra başarılı bir kişi kendini modelleyerek aynı sonuçları elde edebilir.

Yığınak çapaları


Bireyin belirli bir  çapaya karşı tepki yoğunluğunu güçlendirmek için bir dizi olayın aynı çapayla ilişkilendirilmesidir.

Çöken Çapalar


Birbirine uymayan iki tepkinin aynı anda tetiklenmesiyle olumsuz durumları boşaltma işlemidir.

Zincirleme Çapalar


İstenmeyen durumlar, ara durumlar ve arzulanan durumlar sıralamasını takip edecek şekilde bir dizi çapa yaratma işlemidir.

İç Gözlem Durumu


Bir durumu dokunsal olarak deneyimlemek için tamamen o durumun içinde olmaktır. Geçmiş durumlarla ilgili olarak deneyime bireyin kendi bakış açısından bakmasını engeller.

Dış Gözlem Durumu


Geçmiş bir deneyimi dış gözlemcinin bakış açısıyla yeniden yaratmaktır. Bu şu anlama gelir; kişi ilk duyguyu yeniden deneyimlemez. Bunun yerine, bir gözlemcinin durumunu deneyimler.


NLP teknikleri ve bilimini daha geniş öğrenmek isterseniz ana sayfadaki makalemiz içinde verdiğimiz nlp bağlantısından eğitimlerin düzenlendiği sayfaya  ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz ön görüşmeyapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

 

NLP Teknikleri eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için:

 

İzmir NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.İzmir Karşıyaka NLP Teknikleri eğitimlerimiz için. 0(232)369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralıtelefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli NLP Teknikleri eğitimlerimiz 0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65 numaralı telefondanulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla NLP Teknikleri eğitimlerimiz 0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65 numaralı telefondanulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


NLP Eğitimi


NLP Trainer Eğitimi

slideshow1

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - -
NLP Teknikleri başlıklı 1789 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın